Jämtland

Jämtland i mitt hjärta

Föddes i Åsarna 1947
 Åsarna kyrka
Växte upp i Östersund
och konfirmerades i denna kyrka
 Östersunds stora kyrka
 Rådhuset Östersund
  Storsjöodjuret med Östersund i bakgrunden
formgiven av Einar Hagnestad  (1912-2001)

 Odjuret omnämndes i skrift första gången år 1635 i sägnen om trollen Jata och Kata, nedtecknad av kyrkoherden Mogens Pedersen Här associeras odjuret med Frösö runsten, som liksom många andra runstenar visar en ormfigur med drakslingor.

”För länge, länge sedan stod två troll, Jata och Kata, på Storsjöns strand och kokade något i var sin kittel. De kokade och spädde, dagar, veckor och år. De visste inte vad som skulle bli av brygden utan undrade mycket. En afton hördes ett underligt läte ur den enas kittel. Det kved, stönade och skrek och sedan kom en stark knall. Ett underligt djur med svart ormkropp och katthuvud hoppade ur kitteln och försvann i sjön. Odjuret trivdes i sjön, växte oerhört och väckte fasa bland människor då det visade sig. Till sist nådde det runt Frösön och kunde bita sig själv i svansen. Ketil Runske band det väldiga odjuret med en stark trollformel, vilken inhöggs i en sten, som restes på Frösön. Ormen avbildades på stenen. Så skall trollet ligga bundet ända tills någon kan läsa och förstå inskriften på stenen.”
 Frösö runsten
 Vi har vår egen flagga!

Jämtlands vapen

Fast jag gillar inte att dom satt dit en Whippet istället för en Jämthund!

Jämtlandssången

Så tåga vi tillsamman bort
mellan Jämtlands gröna ängar
bort mellan nyland som prunka
fulla av bröllopsblomsters prakt.
Så skåda vi med gamman hän
emot berg i blåa fjärran hän,
över sjöar, strömmar, skogar
jämt kring bygder på vakt.

/: Fagert är landet

som blev vår lott och arvedel.
Så firom dess fägring nu
med sång och ståkars spel.
Så tändom ånyo det hopp
som våra fäder närt.
För slit och mödor
av fröjd och sol
ett mått oss beskärt :/
Text & Musik: Wilhelm Peterson-Berger

Jämtlandssången med okänd kör.

Jämtland Jämtland jamt å standut! 

(Jämtland Jämtland jämt och ständigt)

♥♥♥